Liian vähäinen rauta tuottaa ongelmia koko kehossa

 

Raudanpuute on yllättävän yleinen ongelma ja sen oireet voi olla haastavaa tunnistaa, koska rauta vaikuttaa moneen prosessiin koko kehossa. Koska rautaa poistuu jatkuvasti, meidän on jatkuvasti myös täydennettävä varastoja. Siksi jokaisen olisi hyvä tietää muutama asia rautatasapainoon liittyen, jotta liian vähäinen rauta kehossa ei pääse tuottamaan moninaisia ongelmia.

 

Raudansaanti

Suomalaiset naiset saavat FinRavinto 2017 tutkimuksen mukaan keskimäärin liian vähän rautaa ravinnosta. Raudansaantiin vaikuttavat esimkerkiksi muuttuneet ruokailutottumukset, joissa monet  perinteiset rautapitoiset ainesosat kuten sisäelimet ovat jääneet pois ruokavaliostamme. Oletamme usein monipuolisen ravinnon olevan tae riittävästä raudansaannista, mutta oma tilanne kannattaa tosiaankin tarkistaa. Rauta ylös! Kurssilla käytämme esimerkiksi Finelin ruoka-ainetietokantaa pohjana oman raudansaannin arvioimiselle, jotta raudansaantia voi tarvittaessa parantaa ja tukea esimerkiksi oikeanlaisilla ravinnelisillä lääketieteellisten suositusten mukaan.

 

Raudan imeytyminen

Pelkkä näennäisesti riittävä raudansaanti ei takaa riittävää raudan määrää kehossa. Kun syömme rautapitoista ruokaa, raudan on myös imeydyttävä kehon käyttöön. Raudan imeytymiseen vaikuttavat moninaiset seikat: esimerkiksi maidon nauttiminen samaan aikaan huonontaa raudan imeytymistä, kun taas C-vitamiini voi parantaa sitä.

Imeytymiseen vaikuttavat myös fysiologiset ongelmat sekä sairaudet, jotka ovat voineet jäädä toteamatta. Tästäkin syystä raudanpuutteen syyt on selvitettävä verikokein. Jos emme hoida raudanpuutteen aiheuttanutta syytä, emme pääse myöskään eroon oireista ja oireiden väheneminen voi jopa huonontaa kokonaisterveyttä, kun alkuperäinen ongelma jää hoitamatta.

 

Raudan moninaiset roolit kehossa

Kun rautatasapaino järkkyy ja syntyy rautavaje, se vaikuttaa koko kehoon. Raudalla on monia eri rooleja kehossa, mikä heijastuu raudanpuutteen oireiden kirjossa. Väsymys, uupumus, ajattelukyvyn heikkeneminen, hiustenlähtö, palelu sekä monet muut oireet on kohtalaisen helppo sivuuttaa tutkimatta, vaikka niillä on suuri merkitys arjessamme. Tärkeintä on tiedostaa, että raudanpuutteesta johtuvista oireista ei tarvitse kärsiä, vaan ne voidaan ajan kanssa hoitaa.

 

Rautavajeen korjaaminen

On tärkeää huomioida, että kun rautavaje on syntynyt, rautaa poistuu edelleen kehosta ja vaje ei helposti pääse korjaantumaan. Edes rautapitoinen ruokavalio ei välttämättä ole riittävä tapa korjata tätä vajetta. Kun vaje kerran syntyy, se saattaa pahentua anemiaksi. Siksi on tärkeää kiinnittää rautatasapainoon sekä sen ylläpitämiseen riittävää huomiota, vaikka ei kärsisi raudanpuutteen oireista ja etenkin, jos raudanpuute on todettu.

Raudanpuutteen hoito vie aikaa, sillä rautavarastojen kasvattaminen takaisin normaalille tasolle ei tapahdu hetkessä. PItkäaikaiseen prosessiin on hyvä hankkia apua ja rauta-arvoja kannattaa seurata säännöllisin väliajoin. Jokaisen naisen tulisi tuntea rauta-arvonsa kuten ferritiini myös normaalitilanteessa, jotta arvon lasku voidaan havaita helpommin kuin verrattaessa yleisiin viitearvoihin.

Kun haluat tukea rautatatasapainon ylläpitämiseen sekä energiseen elämään ilman raudanpuutetta tai jos kärsit raudanpuutteesta ja haluaisit kulkea kohti terveempää elämää, katso lisää Rauta ylös kurssista, joka on juhannukseen asti saatavilla erikoishintaan.

 

Lue lisää Rauta ylös! verkkokurssista