RAUTA YLÖS – sähköinen työkirja

RAUTA YLÖS on sähköinen työkirja henkilölle, joka itse epäilee kärsivänsä raudanpuutteesta tai jonka läheinen mahdollisesti kärsii raudanpuutteesta. Työkirjan avulla asiakas arvioi omaa rauta-tilannetta kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti ja kiinnittää huomionsa terveyttä edistäviin asioihin. Työkirjan avulla lukija oppii, että hemoglobiini ei ole riittävä mittauskriteeri arvioitaessa kehon rautatilannetta. 

RAUTA YLÖS -työkirja on edullinen ja helppo tapa perehtyä tärkeään aiheeseen. Raudanpuute on piilevänä liian monella ja raudanpuute on maailmanlaajuinen terveysongelma, mutta silti vielä liian usein jää tunnistamatta. Työkirjan avulla asiakas suuntaa huomionsa tärkeisiin asioihin, oppii kokonaisvaltaisen lähestymistavan rauta-asioihin ja näin voi vaikuttaa oman tervehtymisen tehostamiseen . RAUTA YLÖS – työkirjan avulla voit tunnistaa anemian ja raudanpuutteen oireet, saat tietää, mitkä laboratoriokokeet ovat merkityksellisiä rautatilanteen selvittämisessä, miten voit itse vaikuttaa rautataseen nostamiseen ja saat tietää myös lääketieteellisiä julkaisuja, joissa aiheesta on kirjoitettu.