Voit hakea rahallista korvausta kärsimyksistäsi!

BLOGI 18.8.2018

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOS

  • HOIDON SAANTI ON VIIVÄSTYNYT 
  • MINUA EI OLE HOIDETTU
  • OLEN SAANUT VÄÄRÄÄ HOITOA 
  • OLEN SAANUT LIIAN VÄHÄN HOITOA
  • OLEN SAANUT LIIAN HITAASTI HOITOA
  • MINUA EI OLLA TUTKITTU RIITTÄVÄSTI
  • OIKEA DIAGNOOSI VIIVÄSTYNYT
  • ASIANMUKAINEN JA VAIKUTTAVA HOITO ON VIIVÄSTYNYT
  • ON TAPAHTUNUT POTILASVAHINKO, JOSSA TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ OLISI VOINUT TOIMIA TOISIN JA OIKEA SAIRAUDEN DIAGNOOSI OLISI VOITU LÖYTÄÄ

Voit edetä eri polkuja erikseen tai yhtä aikaa. On mahdollista hakea vakuutus korvaus (rahallinen korvaus) tai voit tehdä muistutuksen tai kantelun.

Sinulla tai läheiselläsi on ehkä ollut tilanteita, että et ole saanut hoitoa, joka olisi parantanut sinut tai edes lieventänyt kärsimyksiä. Jos sinulla tai läheiselläsi on voimia, voit saada apua alla mainituista organisaatioista. 

Kommentoi, jos sinulla on kokemuksia alla olevista organisaatioista

Lakiasiantoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy
11 v sitten perustettu täytä lomake tai ota yritykseen yhteyttä, kun hoidossa mennyt joku pieleen, maallikon eli sinun arvio riittää kannattaa pitää matalaa kynnystä tehdä potilasvahinkoilmoitus Potilasvahinkoilmoitus on kohtalaisen helppo täyttää Hoitovirhe ja hoitovahinko hoidon viivästyminen helpompi juttu vs. hoidon saamattomuus Potilasvahinkokeskus tilaa tarvittavat dokumentit eri hoitopaikoista, itsekin voi lähettää jonkun tärkeäksi katsoman dokumentin, esim. lääkärilausunto siitä, että hakija on parantunut tmv. jatkokäsittely tarvittaessa Potilasvahinkolautakuntaan Saat antaa vastineen asiantuntijalääkärin lausuntoon, voit oikaista lausuntoa tarvittaessa Kipu, särky, lääkkeet, työkyvyttömyys korvataan, pysyvä haitta korvataan vielä erikseen, sairaanhoitokustannukset, toimenpiteet, lääkkeet, matkat, myös aineettomat vahingot (tilapäinen kipu ja särky tai pysyvä toiminnallinen tai kosmeettinen haitta), ansionmenetykset työkyvyttömyys ja työkyvyn alenema korvataan  Pienin korvattava summa on 200 e Toimiston nettisivuilta löytyy parannettu versio potilasvahinkolomakkeesta Tarkoitus siis saada rahallista korvausta Käsittelyaika jopa vuoden Kielteisiä päätöksiä tulee paljon (70%) – tätä vastaan pitäisi työskennellä Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n tavoitteena saada enemmän myönteisiä korvauspäätöksiä (jopa 45% myönteisiä päätöksiä)
www.potilasvahinkoapu.fi Potilasvahinkoavun ratkaistuja tapauksia voi seurata facebook-sivuilla. 


Oikeutta ja neuvontaa ry
”Tämä palvelu tulee täydentämään olemassa olevia julkisia palveluita, toimimaan virtuaalisena tai henkilökohtaisena apuna siellä, missä netti tai puhelin on käytössä. Voit etsiä ratkaisua sivuilta tai ottaa yhteyttä chatilla tai palautelomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Palvelua kehitetään parhaillaan monimuotoiseksi palvelukanavaksi, mutta voit jo nyt lähettää kysymyksiä palautelomakkeen kautta.” 
Miten voin toimia ongelmatilanteessa? Jaana Anderisin vastaa: ” 1.Minulla on taustalla vuosien toimiminen kuntapolitiikassa, jossa olen nähnyt sen toisen puolen, miten rahaa käytetään ja tehdään sotepäätöksiä kuntatasolla ja jotkin asiat herättivät jo silloin hiukan huolta. Toimin aikanaan myös ammattiliitto ERTO:ssa, joten työsuhdeasiatkin tulivat tutuiksi. Paljon omakohtaisiakin kokemuksia on sotepalveluista. Päättäjänä toimiessa sain paljon yhteydenottopyyntöjä, avunpyyntöjä erilaisissa vaikeuksissa olevilta ihmisiltä ja neuvoin jo silloin parhaan kykyni mukaan. Sain ajatuksen, että jotain pitäisi tehdä ja perustin yhdistyksen auttamaan soteasiakkaita. Lainsäädäntö tuli tutuksi jo poliitikkoaikoina ja sen jälkeen olen opiskellut ohessa myös oikeustiedettä, erityisesti sosiaalioikeutta ja hallinto-oikeutta, sekä perehtynyt perusteellisesti terveydenhuoltolainsäädäntöön. 2.Potilaan kannattaisi ihan ensimmäiseksi yrittää keskustella avoimesti omat kannat perustellen häntä hoitaneen lääkärin kanssa ja vaatia lääkäriä myös perustelemaan kantansa sellaisella kielellä, että itse varmasti ymmärtää, mistä puhutaan ja pyrkiä tilanteeseen, jossa yhdessä lääkärin kanssa tehdään hoitosuunnitelma ja suunnitellaan jatkoa. Potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa ja arvokasta kohtelua, laki jo edellyttää yhteistoimintaa lääkärin kanssa. Yhdessä päätetään hoidosta. Jos tämä ei onnistu, sitten voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen tai itse tehdä muistutuksen ao. hoitopaikan ylilääkärille. Potilaalla on myös oikeus vaihtaa lääkäriä tai terveyskeskusta, tai jopa sairaanhoitopiiriä tietyin edellytyksin.

Jos edellä mainittukaan ei tuota toivottua tulosta, voi tehdä kantelun lääkärin toiminnasta. Tässä kohden kannattaa viimeistään olla yhteydessä potilasasiamieheen, joka auttaa kantelun teossa ja neuvoo miten kannattaa jatkaa eteenpäin. On syytä pohtia onko kyseessä hoitovirhe ja minne kaikkialle kantelu voidaan tehdä, kauanko kanteluiden käsittelyissä menee aikaa ja millaista lopputulosta odotetaan. Oikeutta ja neuvontaa ry auttaa myös kanteluasioissa neuvomalla.
3.Aina voi yrittää esimerkiksi selvittää ko. sairauden käypähoitosuosituksia ja mitä sillä hetkellä tiedetään sairauden diagnosoinnista, tutkimuksista ja hoidosta. Julkisen vallan velvoite, hoitohenkilökunta edustaa julkista valtaa, edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lähtee perustuslaista. Laissa potilaan oikeuksista ja asemasta kerrotaan potilaan oikeuksista ja asemasta eli myös siitä millaista kohtelua julkisen vallan edustajilta voidaan odottaa ja miten asiointi terveydenhuollossa pitäisi sujua. 4.Oikeutta ja neuvontaa ry toimii PRO BONO -periaatteella eli soteasiakas saa ilmaista neuvontaa. Toistaiseksi emme ole ottaneet toimeksiantoja. Yhdistys on vielä kohtalaisen uusi ja kehittää koko ajan toimintaa, tavoitteena palveluiden laajentaminen. Vuonna 2018 palkkasimme ensimmäisen työntekijän tuotevastaavaksi, muuten toiminta pyörii edelleen vapaaehtoisvoimin hyödyntäen yhteistyöverkostoja. Yhdistys tekee myös erilaisia hankkeita, joiden avulla pyritään kohentamaan vaikka esimerkiksi nuorten työkuntoa hankkeessa Duunikuntoon. Ota yhteyttä, kun tulee asiaa info@neuvonta.fi. ”    

Jaana Andersin
Oikeutta ja neuvontaa ry
0443 381 281
jaana.andersin@neuvonta.fi 
www.neuvonta.fi
https://twitter.com/info_neuvonta

Aluehallintovirasto AVI
Kantelu (pidempi prosessi) Muistutus (valitustaho antaa vain vastineen, asia ei jatku sen pidemmälle)
kirjaamo@avi Maksuton Käsittelyajat 3-6 kk Kirjallinen vastine Kurinpidollinen menettely Korvauksia ei voi saada Valvontaviranomainen tutkii käytöstä ja toimintatapoja ”Huomion kiinnittäminen, huomautus, varoitus, toiminnan rajoittaminen” Muista pyytää, että AVI lähettää myös sinulle terveydenhuollon tekemän vastauksen, jotta saat arvioida heidän vastineensa tekemällesi kantelulle tai muistutukselle. Valitettavasti AVI ei automaattiesti tätä tee AVI voi vauhdittaa esimerkiksi lääkärin vaihtoa


Valvira
Sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto Asianmukaisuuksien valvonta mm. terveydenhuollon sektorilla Valviraan voi tehdä terveydenhuoltoa koskevia kanteluita (linkki Valviran sivulla), esimerkki alapuolella
Terveydenhuoltoa koskevat kantelut ja tyytymättömyys hoitoonSosiaalihuoltoa koskevat kantelut ja tyytymättömyys hoitoon
Potilasasiamies
”Julkisen sektorin palveluissa toimii potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi. Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä ”.(oletan, että myös kantelun tekemisessä, blogistin huomio). 

Suomen Potilasliitto
Potilasliiton toiminnan lähtökohtana on ajaa itsenäisenä ja riippumattomana palvelujärjestönä potilaan ja hänen omaisensa etuja ja oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Tavoitteena on kiinnittää terveysviranomaisten, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnan ja potilaiden huomiota alalla vallitseviin epäkohtiin sekä valvoo, että potilaan edut ja oikeudet toteutuvat.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry
”on potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi. Tehtävämme on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että potilaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Tarjoamme tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, järjestämme koulutusta ja edistämme potilasturvallisuuden tutkimusta. Tuemme potilaita oman potilasturvallisuutensa edistämisessä. Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Turvallinen hoito on vaikuttavaa se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus kattaa niin hoidon, lääkitysturvallisuuden kuin laitteiden turvallisuuden. Se on osa hoidon laatua. Potilasturvallisuus syntyy potilaan ja häntä hoitavien ammattilaisten yhteistyönä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia.”
 www.spty.fi
Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista TerveydenhuoltolakiLISÄÄ AIHEESTA: 

– ET-lehdessä 15/2018: ” Epäonnistuiko leikkaus? Hae korvausta”
– Tuntematon potilas ohjelma tulossa: Torstaina 20.9 klo 21.00 ensimmäinen jakso  AlfaTV:ltä

Kuuntele Varatuomari Joni Siikavirran haastattelu tästä